Điện Thoại IP Phone Fanvil X1

Điện thoại IP Fanvil X1 sử dụng 2 tài khoản SIP, cho phép nhận 2 cuộc gọi đến cùng lúc.

2 cổng Lan 10/100 Mbps auto-sensing Ethernet RJ45 (1 LAN internet vào và 1 cổng ra PC)

Sử dụng 2 line sip, chức năng hội nghị 3 bên, màn hình Lattice đèn nền dễ đọc

Hiển thị tên người và số phone khi gọi đến (Tên được lưu trong danh bạ khách hàng tương ứng với số phone)

Danh bạ lưu tối đa 500 số

Hỗ trợ lưu 100 cuộc gọi nhỡ, gọi đến, gọi đi

0949554556