Thiết bị điều khiển cuộc họp Yealink CTP20

  • Màn hình cảm ứng điện dung IPS FHD 1080P 13,3 inch
  • Hỗ trợ bút cảm ứng điện dung
  • Hỗ trợ bảng trắng
  • Hỗ trợ chú thích trên nội dung được chia sẻ
  • Kết nối với điểm cuối VCS qua cáp hoặc qua Wi-Fi
  • Cấp nguồn qua Ethernet (IEEE 802.3af)
0949554556