Bộ cân bằng tải Mikrotik RB2011UiAS-RM

 • CPU : 1 Core, 600 MHz, MIPSBE AR9344
 • RAM : 128 MB RAM
 • Bộ nhớ lưu trữ : 128 MB NAND
 • Operating System : RouterOS License level 5
 • (5) Cổng mạng 1 Gbps
 • (5) Cổng mạng 100Mbps
 • (1) Cổng USB type A
 • (1) Cổng quang SFP 1G
 • 269.6 kpps, 138 Mbps for 64‑byte packets
 • 232.0 kpps, 950.3 Mbps for 512‑byte packets
 • 122.0 kpps, 1,481.6 Mbps for 1518-byte packets
 • Phụ kiện : 1 nguồn DC 24V-1.2A
0949554556