Router Cân Bằng Tải Mikrotik RB2011UiAS-IN

3,650,000 

  • Định tuyến động (Dynamic routing)
  • Quản lý người dùng mạng wifi công cộng (WiFi Hotspot)
  • Tường lửa
  • Nghi thức MPLS
  • Hỗ trợ VPN
  • Hỗ trợ Quality of service(QoS)
  • Cân bằng tải (load balancing) / Bonding
  • Cấu hình và giám sát theo thời gian thực

 

Router Cân Bằng Tải Mikrotik RB2011UiAS-IN

3,650,000 

0949554556